Valpare. Tello av Wennigården
            HD:B ED:0 u. Crestline's Uzette
     HD:A ED:0

Valpar väntas i Juli 2022