Valpar
e. Tello av Wennigården
            HD:B ED:0


Valpar födda den 17/7- 22. Lev klara den 11/9-22

 u. Crestline's Uzette
     HD:A ED:0